ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVE OHRIEVAČE VODY

ARISTON

ARISTON Lydos R

50-80-100L

ARISTON Lydos eco

80-100-120-150L
ARISTON Pro1 eco

80-100-120-150L

ARISTON Shape eco evo

50-80-100L

bojlerservis - SA STARÁ O VAŠE POHODLIE

Pri výbere zdroja ohrevu vody sú rozhodujúce dva parametre: 

objem zásobníka teplej vody v litroch a počet odberných zariadení v domácnosti.


Pri výbere nového ohrievača sa uistite, že ste schopní uspokojiť dopyt zo všetkých zariadení, 

z ktorých sa bude voda odoberať súčasne (sprcha, umývadlo, vaňa, drez atď.).

bojlerservis - SA STARÁ O ZDRAVIE VÁŠHO OHRIEVAČA

V nasledujúcich nákresoch sú uvedené rôzne typy zariadení odoberajúcich teplú vodu a objem zásobníkov, 

vyjadrený v litroch, ktoré musí ohrievač dokázať zásobovať.


 
  • spôsob zapojenia použitia ohrievača ARISTON
  • spôsob zapojenia použitia ohrievača ARISTON
  • spôsob zapojenia použitia ohrievača ARISTON
  • spôsob zapojenia použitia ohrievača ARISTON
  • spôsob zapojenia použitia ohrievača ARISTON